20 okt 20212.31.0
Feature
Multistore statistiekenAlgemene statistieken op persoonsniveau zoals o.a. activatiemail ontvangen en laatste inlogmoment zijn nu beschikbaar. Alsook statistieken op persoonsniveau per webstore zoals laatste zoekopdracht, laatste keer dat een winkelmand werd besteld, aantal keer dat een productdetailpagina werd bezocht, … Deze statistieken dienen ter ondersteuning van de salesafdeling om de onlineklanten nog beter te kunnen converteren.
Web activity scoreOp basis van enkele parameters krijgen onlineklanten een web activity score, deze quotering geeft een indicatie van hoe actief de klanten zijn op het online platform. A.d.h.v. deze score kunnen onlineklanten door de salesafdeling op een gepersonaliseerde manier benaderd worden.
Deepdive data exportAlle data die we verzamelen op eventniveau (clicks, views, add to basket, …), kan geëxporteerd worden in csv. Dit bestand kan ingelezen worden in BI tools om specifieke rapportering op te zetten. Moderne browsers blokkeren heel wat cookies, waardoor het moeilijker wordt om gebruikersdata te verzamelen. Deepdive data vult dit gebrek aan tracking op.
Autocomplete zoekfunctieBij het zoeken naar producten, vult de autocomplete functie automatisch zoekopdrachten aan. Dit op basis van eerder, door de gebruiker, uitgevoerde zoekopdrachten. Niet enkel op productnamen, maar ook op zoekwoorden en productgroepen.
Webrol impersonificatieVertegenwoordigers kunnen bepaalde rollen, die actief zijn bij de klanten, overnemen. Zo kan een vertegenwoordiger de rol van een aankoopvoorbereider, aankoopverantwoordelijke, … overnemen. Impersonificatie wordt voornamelijk gebruikt bij de onboarding van gebruikers.
Custom eventtrackingOp verzoek van de klant kunnen we een custom event aanmaken, om specifieke data te verzamelen. Dit voor acties die op het platform gebeuren die eigen zijn aan de sector/werking van de klant.
Admin platformWanneer de data import niet (volledig) lukt, krijgt de admin een push-notificatie.
CMS nieuwe metatypesUitbreiding van de beheer mogelijkheden in de editor door het toevoegen van nieuwe metatypes.
CMS user-specifieke contentIn het CMS kan bepaald worden welke gebruikers contentsecties al dan niet mogen zien. Geauthentiseerde gebruikers kunnen zo toegang krijgen tot meer content dan anonieme gebruikers.
CMS segment-specifieke contentIn het CMS kan bepaald worden welke klantsegmenten contentsecties al dan niet mogen zien. Zo kan bepaalde content enkel in een specifiek land getoond worden, of krijgt enkel een bepaalde doelgroep gepersonaliseerde content te zien.
01 mrt 20212.27.0
Feature
Product toeslagenProduct toeslagen, zoals bv. een Recupel of Bebat bijdrage, kunnen aangeleverd worden vanuit het ERP systeem. Deze worden vervolgens weergegeven in het winkelmandje. Bij aankoop van een product waar een toeslag op van toepassing is, wordt dit ook teruggestuurd naar het ERP systeem.
Fixes
WinkelmandstatistiekenCompleter & correcter bijhouden van statistieken betreffende het winkelmandje.
Feature
Document searchDoorzoekbaar maken van documenten zoals o.a. facturen, offertes, zendnota’s, … via verscheidene methodes: zoekopdrachten op basis van woorden, filteren op documenttype en zoekopdrachten op basis van een tijdsbestek zijn de meest courante methodes.
Improvement
PerformanceBijwerken van Full Text Search zoekcontent i.f.v. een nog performantere zoekfunctionaliteit
ArchitectuurOndersteuning voor .NET5 i.f.v. de toekomstbestendigheid
ArchitectuurOndeliggend wordt gebruik gemaakt van SQL server 2019 i.f.v. de toekomstbestendigheid
Feature
Admin platform: holidaysHet beheren van vakantiedagen in het admin platform zodat o.a. de leveringsperiodes hierop worden afgestemd.
Admin platform: import file definitionsEen handleiding waarin je kan terugvinden hoe je de data moet aanleveren aan NatchOS teneinde dit proces te optimaliseren.
Admin platform: rollen en rechtenDe rollen & rechten worden weergegeven per storefront zodat deze overzichtelijk beheerd kunnen worden.
18 Nov 20202.24.10
Improvement
QualityBetere continuïteit van de werking van de site door het vermijden van kleine mogelijke blokkeringen bij verwerking van stockdata.
Customer / SalesPerson / MultistoreMultistore relatie tussen customer en salesperson. Mogelijkheid om salesperson aan te duiden als zowel interne- en externe sales. Meerdere mainsalespersons mogelijke vanaf nu voor dezelfde klant.
12 Oct 20202.24.1
Improvement
Performance / Basketimprovement when retrieving basket data.
BasketExtra basketlinetypes: CustomProduct en ProductSurcharge (example: recupel en bebat costs).
BasketShipping costs available in NatchOS
Multi-storeBasket stats for each store.
AvailabilityMore storage of blob data in Azure.
Multi-storeProduct_Store added: (= which products can be found in which store), as well as whether the product in a certain store is set as a certain promotion. With extra fields to know whats in which promotion.
08 Sep 20202.23.2
Improvement

Admin platformSwitch to retrieve config from the running process instead of from the database.

Admin platformShow more import files when filtered on single file type. List was limited to 1,000 entries, but some send a lot of files per day, and then it only goes back 1 day, new restriction is now 10,000.

PlanktonWebservice REST API for data imports, completely rewritten in .NET core and now includes support for properties.
28 Aug 20202.23.1
Improvement

Person / Multi-storeMulti-store for site statistics, for example lastactivity in certain store. Setup for more information or logging like lastbasketsent, …
11 Aug 20202.22.1
Improvement

Multi-storeMulti-store support for sector list, for example in registration forms.
07 Jun 20202.21.1
Improvement

Multi-storeMulti-store improvements, support for documents and baskets.

ProductNew supported relation types: IsVariantOf (same as IsModelOf in reverse direction), IsReplacementOf (same as Replacement in reverse direction.)
27 May 20202.19.1
Feature

Mollie Payment integrationIntegration with an online payment provider.
Improvement

Basket / PerformanceFaster basket collection.

BasketAvoid skipping of checkout steps. No possibility to add basketlines in another window. This can happen, especially with shared basket at customer level. For example: during payment.

Login / MultistoreNew right "SignInAllowed", allows disabling sign in of person based on a role. Limiting options for login. Mostly important for multistore. For example: pure contact information.

GDPRRemoved all "Date of birth" fields (privacy).
19 May 20202.18.1
Improvement

Basket / MultistoreNew fields for basket header to store payment information: Reference, Status, Provider, Method, Amount. Preparation for history and reporting.
29 Apr 20202.17.1
Improvement

PerformanceChange how person favorites are stored internally to improve integrity (less errorprone) and searchperformance.
09 Apr 20202.16.1
Feature

Multi-store (preperation)Preparation for supporting multiple stores (ie. Frontend, Apps, etc). Multi-store phase 1: only catalogue without ordering. This feature allows the development of multiple storefronts on a single NatchOS instance (database) in which most of the logic and data is shared.

Product selectionLimit access to specific set of products per person under a customer account. Similar to baskette templates. Orderable products in lists available per person. The limitation is not only on purchase but also on searchability and visibility. For example: To avoid having to give an OK for each purchase proposal.

Random list of promotionsRandom list of promotions. Top x number of random products within one or more promotion types. Periodic listing of random promotional products.
24 Mar 20202.15.8
Improvement

ProductSupport for multiple values as "available" for CustomerProduct. Availability for products and customer specific products. Example: exclusive products
02 Mar 20202.14.1
Feature

Generic product searchFirst implementation of Generic product search
10 Jan 20202.13.1
Feature

Promotion typesSupport multiple promotion types instead of just yes/no flag.
Improvement

PerformanceImprove performance when loading categories into cache.
22 Nov 20192.10.3
Feature

Fulltext productsearchSQL server Fulltextsearch support on ProductData (ProductSearch support using fulltextsearch engine).
19 Nov 20192.10.1
Improvement

ProductSupport absolute URLs (complete urls) for linking external hosted files to entities like product, category, … .

ProductImprove Misc XML validation for product and product ML.

ValidationSupport non-ASCII characters in e-mail address for default smtp implementation.

ProductSupport to detect changes in productdata in function of updating ProductsearchContent.
24 Oct 20192.9.1
Improvement

BasketMore options to load baskets for person/customer w/ status and type.

Customisation processingAdditional entrypoint for running custom logic in shipping address and categoryproduct process.
02 Oct 20192.7.1
Feature

Shipping adviceKnow what shipping advice per department is possible for a basket by checking warehouse stock.
11 Sep 20192.6.1
Improvement

Person RightsMore fine grained control for person management with 4 new rights: ManageInternalPerson, ManageExternalPerson, ManageInternalPersonPermissions and ManageExternalPersonPermissions.
28 Aug 20192.5.1
Improvement

AccountAutomatically reset account lockout flag after 15 minutes.
07 Aug 20192.3.2
Feature

Revenue totalsRequesting and visualizing the turnover totals per customer.
31 Jul 20192.3.1
Feature

Products purchased togetherDetermine "products purchased together" based on existing invoice data.
Improvement

ProductLoad online and offline product count with categories which may results in more dynamic navigation.

PropertiesImprovements for Properties 2.0 , refactoring properties schema.
11 Jul 20192.2.2
Feature

Rights assigned or revoked to a personDirect assignment of Rights to a person. Previously only via WebRoles. Also supports revoking a Right that was granted through a WebRole.

Google Tag ManagerAdded Google Tag Manager (GTM) integration classes. By using GTM in combination with NatchOS you have the following benefits:

Filtering on purchased productsSupport filtering on previously purchased products by using the data in Orders and Invoices.
Improvement

AccountRequesting an visualizing first "log on" and "last activation" mail sent from Person.

PerformanceImprove category tree caching for performance.
27 Jun 20192.1.2
Features

Admin platformRollout of our new tool, in which we offer the following today: View of processed import files; Follow-up of data integrity via Data Quality Report; Clear overview of roles and rights.

Alert for outdated basketNotification for basket-products that are no longer available and / or prices have changed for transparancy and to avoid confusion. Possible after the required configuration.

VouchersA customer can enter a discount-code for validation. The discount expressed will be shown in the calculation and deducted from the total. In the back office and / or a linked external system you have the option to create and manage these vouchers. A voucher can be allowed with certain products and / or product groups as well as with specific users within a certain duration.

Direct order entryIdeal to order products with a unique code quickly. Depending on the price calculation and order unit, the corresponding product is immediately added to the shopping cart when one product code is entered. This makes it very quick to order if the customer knows the exact product code.
2 May 20192.0.3
Improvements

ValidationImprove duplicate login validation to avoid import fails.

PropertiesRefactor properties structure to latest NatchOS guidelines, allowing more flexibility and making custom development easier (properties 2.0).
26 Apr 20192.0.0
Improvements

BasketBasket optimizations for performance and reducing deadlocks.

PerformanceSupport for parallel import of files.

.NET APIMajor improvement: .NET API now implements .NET Standard 2.0, making it compatible with both the newer .NET Core and the existing .NET Framework.
11 Mar 20191.21.6
Improvements

QualityFaster development and less error-prone optimizations by creating link between Erp-Code and NatchID for processed entities.
Fixes

CategoriesFixed an issue where product category sorting was not displayed correctly in certain cases.
 
28 Feb 20191.20.13
Improvements

QualitySimplification of the structure for properties with a more stable import as a result.

PerformanceDatabase modification to the staging tables (dataload) to prevent wasted memory.

ReportingImprovement to NatchOS importer where start and end time is recorded per processed file including a status message on file level making it easier to know which files were processed or not.

FunctionalSupport to configure if a product is allowed to link to multiple models or not in order to secure data integrity. For instance : Productvariants like products in a certain color can refer only to 1 model product or to multiple model products.
 
18 Jan 20191.20.1
Improvements

ReportingLink SetID to Import File - improves traceability (only for latest version of NatchOS importer).

SecurityLess predictable hashing by using Bcrypt's enhanced entropy. Password hashing according to current security standards.